Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Navedeni tip povezivanja nije kompatibilan sa navedenom imenovanom stavkom.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Navedeni tip događaja nije podržan na ovom objektu.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Tip povezivanja nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Nevažeći čvor";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Funkcija {0} nije primenjena.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="Nemate dovoljno dozvola za ovu radnju.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Nije bilo moguće sačuvati postavke.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Nevažeće povezivanje";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Navedene kolone su nevažeće.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Greška u stvaranju povezivanja";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Vrednost je izvan dozvoljenog opsega.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Trenutna selekcija nije kompatibilna sa navedenim tipom promene.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Greška nevažećeg povezivanja";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Navedene vrednosti za početni red ili početnu kolonu nisu važeće.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Navedeni redovi su nevažeći.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Upisivanje u trenutnu selekciju nije moguće.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Parametar nedostaje";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Indeks je izvan opsega.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Greška usled zastarelih postavki";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Objekat se nalazi na lokaciji na kojoj navigacija nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Greška u postavkama čitanja";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Navedene kolone su nevažeće.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Navedeni tip promene nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Aplikacija {0} ne postoji. Microsoft.Office.WebExtension.initialize(razlog) nije pozvan.";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Operacija postavljanja nije uspela zato što će navedeni objekat podataka zameniti ili premestiti podatke.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Vrednost indeksa reda je izvan dozvoljenog opsega. Koristite vrednost (0 ili veću) koja je manja od broja redova.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Vrednost indeksa kolone je izvan dozvoljenog opsega. Koristite vrednost (0 ili veću) koja je manja od broja kolona.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Nepodržano nabrajanje";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Funkcija {0} ima nevažeće parametre.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Navedeni parametri su neusaglašeni.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Tip navedenog objekta podataka nije kompatibilan sa trenutnom selekcijom.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Nabrajanje nije podržano u trenutnoj aplikaciji hosta.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Nevažeći tip promene";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Navedeni tip događaja {0} nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Navedeni tip objekta podataka nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Zahtevani skup podataka je prevelik.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="AppName za {0} ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Napravite selekciju.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Pronađeno je više objekata sa istim imenom.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Neki parametri ćelije imaju vrednosti koje nisu dozvoljene. Proverite vrednosti još jednom i probajte ponovo.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Navedeni objekat podataka nije kompatibilan sa tipom povezivanja.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Neki parametri formata imaju vrednosti koje nisu dozvoljene. Proverite vrednosti još jednom i probajte ponovo.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Navedeni tip povezivanja {0} nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js još uvek nije potpuno učitan. Pokušajte ponovo kasnije ili postarajte se da dodate vaš kôd za pokretanje na vaš Office.initialize function.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Operacija nije uspela zato što podaci na serveru nisu u toku.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Operacija nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Zahtevana operacija nije dozvoljena u trenutnom režimu dokumenta.";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Imenovana stavka ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Nevažeći API poziv u trenutnom kontekstu.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Navedeni redovi su nevažeći.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Navedeni objekat podataka je prevelik.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Greška u pisanju podataka";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Operacija nevažećeg povezivanja";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Navedeni ID ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Poziv funkcije {0} nije uspeo, kod greške: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Navedeni objekat podataka ne podudara se sa veličinom trenutne selekcije.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Greška pri čuvanju postavki";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Navedene vrednosti za početni red ili početnu kolonu nisu važeće.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Greška nevažećeg formata";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Navedeno povezivanje ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Navedeno ime postavke ne postoji.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Dodavanje rukovaoca događajem nije uspelo.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Nevažeći API poziv";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Greška pri registraciji događaja";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Nismo mogli da oblikujemo ćeliju tabele zato što nedostaju neke vrednosti parametara. Proverite parametre još jednom i probajte ponovo.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Nije moguće koristiti parametre za koordinaciju sa tabelom tipa promene kada tabela sadrži objedinjene ćelije.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Operacija nije uspela zato što je indeks van opsega.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Povratni poziv ne može biti naveden i u listi argumenata i u opcionalnom objektu.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Greška u prilagođenim XML.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Nije bilo moguće sačuvati postavke jer nisu u toku.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="višestruke opcionalne funkcije na listi parametara";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="nedostaju neki neophodni argumenti";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Nije moguće koristiti parametre za koordinaciju sa tabelom tipa promene kada tabela sadrži objedinjene ćelije.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Greška hosta";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="Izvan opsega";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Nije moguće kreirati povezivanje sa trenutnom selekcijom i navedenim tipom povezivanja.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="višestruki opcionalni objekti na listi parametara";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Potrebo je da izabrani sadržaj bude u formatu tabele. Oblikujte podatke u vidu tabele i probajte ponovo.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Uklanjanje rukovaoca događajem nije uspelo.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Nekontinuirane selekcije nisu podržane.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Greška u čitanju podataka";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Došlo je do unutrašnje greške.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Format navedenog objekta podataka nije važeći.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Podaci nisu u toku";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Trenutna selekcija nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Neki tableOptions parametri imaju vrednosti koje nisu dozvoljene. Proverite vrednosti još jednom i probajte ponovo.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Dozvola je odbijena";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Nevažeći objekat podataka";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Nije moguće izvršiti povezivanje sa trenutnom selekcijom.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Navedene kolone su nevažeće.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Niska koja je prosleđena u birač nije u ispravnom formatu ili nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Navedene vrednosti za broj redova ili broj kolona nisu važeće.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="OsfControl tip nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Nevažeća vrednost";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Navedeni objekat podataka nije kompatibilan sa oblikom ili dimenzijama trenutne selekcije.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Unutrašnja greška";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Funkcija {0} nije podržana.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Nije pronađen navedeni čvor.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Navedeni tip promene nije kompatibilan sa ovim tipom povezivanja.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="previše argumenata";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Operacija nije podržana na ovom tipu povezivanja.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="nevažeći opcionalni argument";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Navedeni tip datoteke nije podržan.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Navedeni parametri su neusaglašeni.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Povratni poziv mora biti funkcija tipa, bila je tipa {0}."