Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="De bijlage kan niet worden verwijderd omdat de bijlage met de bijlage-index niet kan worden gevonden.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="De aanvraag overschrijdt de limiet van 1 MB. Pas uw EWS-aanvraag aan.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="U hebt een verhoogde machtiging nodig voor het aanroepen van de methode: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Fout in bijlage";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="De einddatum ligt voor de begindatum.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Een of meer van de opgegeven weergavenamen is te lang.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Het totale aantal geadresseerden in het veld kan niet hoger zijn dan {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="De HTML-opschoning is mislukt.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Fout bij het schrijven van gegevens";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="U hebt een verhoogde machtiging nodig voor toegang tot beschermde leden van de JavaScript-API voor Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="U kunt geen bijlagen toevoegen omdat het bericht al het maximum aantal bijlagen bevat";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Interne protocolfout: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="De gebruiker heeft de bijlage verwijderd voordat de upload is voltooid.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Er is geen offset gevonden voor dit tijdstempel.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="De bijlage kan niet worden toegevoegd omdat deze te groot is.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="De eindtijd kan niet vóór de begintijd liggen.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="De opgegeven parameters hebben niet de verwachte indeling.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="De bijlage kan niet worden toegevoegd aan het item.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Er zijn geen geldige geadresseerden opgegeven.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="De bijlage-id is ongeldig.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="U kunt geen bijlagen toevoegen op het moment dat het volledige antwoord of doorgestuurde bericht wordt opgehaald van de server.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Een of meer van de opgegeven e-mailadressen is te lang.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Het bijlagepad is ongeldig.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="De bijlage kan niet worden verwijderd uit het item.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Er is een interne indelingsfout opgetreden.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="De invoer kan niet worden omgezet in een geldige datum.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="De gebruiker heeft de positie van de cursor gewijzigd terwijl de gegevens werden ingevoegd."