Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("_u");_u.ExtensibilityStrings=function(){};_u.ExtensibilityStrings.registerClass("_u.ExtensibilityStrings");_u.ExtensibilityStrings.l_DeleteAttachmentDoesNotExist_Text="Lampiran tidak boleh dipadam kerana lampiran dengan indeks lampiran tidak dapat ditemui.";_u.ExtensibilityStrings.l_EwsRequestOversized_Text="Permintaan melebihi had saiz 1 MB. Sila ubah permintaan EWS anda.";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeededForMethod_Text="Kebenaran dipertingkat diperlukana untuk menentukan kaedah tersebut: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentErrorName_Text="Ralat Lampiran";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEventDates_Text="Tarikh akhir berlaku sebelum tarikh mula.";_u.ExtensibilityStrings.l_DisplayNameTooLong_Text="Satu atau lebih nama paparan yang diberikan adalah terlalu panjang.";_u.ExtensibilityStrings.l_NumberOfRecipientsExceeded_Text="Jumlah penerima dalam medan tidak boleh melebihi {0}.";_u.ExtensibilityStrings.l_HtmlSanitizationFailure_Text="Sanitasi HTML gagal.";_u.ExtensibilityStrings.l_DataWriteErrorName_Text="Ralat Penulisan Data";_u.ExtensibilityStrings.l_ElevatedPermissionNeeded_Text="Kebenaran dipertingkat diperlukan untuk mencapai ahli dilindungi JavaScript API untuk Office.";_u.ExtensibilityStrings.l_ExceededMaxNumberOfAttachments_Text="Lampiran tidak boleh ditambah kerana mesej sudah mencapai jumlah lampiran maksimum";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalProtocolError_Text="Ralat protokol dalaman: '{0}'.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeletedBeforeUploadCompletes_Text="Pengguna mengalih keluar lampiran sebelum muat naik selesai.";_u.ExtensibilityStrings.l_OffsetNotfound_Text="Ofset bagi cap masa ini tidak dapat dijumpai.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentExceededSize_Text="Lampiran tidak boleh ditambah kerana terlalu besar.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidEndTime_Text="Masa tamat tidak boleh lebih awal daripada masa mula.";_u.ExtensibilityStrings.l_ParametersNotAsExpected_Text="Parameter yang diberikan tidak sepadan dengan format yang dijangka.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentUploadGeneralFailure_Text="Lampiran tidak boleh ditambahkan pada item.";_u.ExtensibilityStrings.l_NoValidRecipientsProvided_Text="Tiada penerima sah diberikan.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentId_Text="ID lampiran tidak sah.";_u.ExtensibilityStrings.l_CannotAddAttachmentBeforeUpgrade_Text="Lampiran tidak boleh ditambah apabila balasan atau pemajuan lengkap sedang diambil dari pelayan.";_u.ExtensibilityStrings.l_EmailAddressTooLong_Text="Satu atau lebih alamat e-mel yang diberikan adalah terlalu panjang.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidAttachmentPath_Text="Laluan lampiran tidak sah.";_u.ExtensibilityStrings.l_AttachmentDeleteGeneralFailure_Text="Lampiran tidak boleh dipadam daripada item.";_u.ExtensibilityStrings.l_InternalFormatError_Text="Terdapat ralat format dalaman.";_u.ExtensibilityStrings.l_InvalidDate_Text="Input tidak diselesaikan kepada tarikh yang sah.";_u.ExtensibilityStrings.l_CursorPositionChanged_Text="Pengguna mengubah kedudukan kursor semasa data diselitkan."