Office 365: Bind and manipulate data in a SharePoint Access app

This project shows how to create an app for Office that binds to an Access table in a SharePoint Access app.

C# (3.9 MB)
 
 
 
 
 
5 Star
(1)
1,026 times
Add to favorites
7/18/2014
E-mail Twitter del.icio.us Digg Facebook

Solution explorer

C#
Type.registerNamespace("Strings");Strings.OfficeOM=function(){};Strings.OfficeOM.registerClass("Strings.OfficeOM");Strings.OfficeOM.L_InvalidNamedItemForBindingType="Указаний тип зв’язування несумісний із наданим іменованим елементом.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerNotExist="Цей об’єкт не підтримує вказаний тип події.";Strings.OfficeOM.L_UnknownBindingType="Тип зв’язування не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_InvalidNode="Неприпустимий вузол";Strings.OfficeOM.L_NotImplemented="Функцію {0} не виконано.";Strings.OfficeOM.L_NoCapability="У вас недостатньо дозволів для виконання цієї дії.";Strings.OfficeOM.L_SettingsCannotSave="Не вдалося зберегти настройки.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBinding="Неприпустиме зв’язування";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetColumns="Указані стовпці неприпустимі.";Strings.OfficeOM.L_BindingCreationError="Помилка створення зв’язування";Strings.OfficeOM.L_FormatValueOutOfRange="Значення перебуває за межами припустимого діапазону.";Strings.OfficeOM.L_SelectionNotSupportCoercionType="Поточне виділення несумісне з указаним типом приведення.";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingError="Помилка неприпустимого зв’язування";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetStartRowColumn="Указані значення startRow або startColumn неприпустимі.";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetRows="Указані рядки неприпустимі.";Strings.OfficeOM.L_CannotWriteToSelection="Не вдалося записати до поточного виділення.";Strings.OfficeOM.L_MissingParameter="Відсутній параметр";Strings.OfficeOM.L_IndexOutOfRange="Індекс перебуває за межами діапазону.";Strings.OfficeOM.L_SettingsStaleError="Помилка застарілих настройок";Strings.OfficeOM.L_CannotNavigateTo="Об’єкт розташовано там, де не підтримується навігація.";Strings.OfficeOM.L_ReadSettingsError="Помилка читання настройок";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetColumns="Указані стовпці неприпустимі.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotSupported="Указаний тип приведення не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_AppNotExistInitializeNotCalled="Застосунок {0} не існує. Не вдалося викликати службу Microsoft.Office.WebExtension.initialize(reason).";Strings.OfficeOM.L_OverwriteWorksheetData="Операція встановлення не вдалася, тому що наданий об’єкт даних перезапише або перемістить дані.";Strings.OfficeOM.L_RowIndexOutOfRange="Значення індексу рядка перебуває за межами припустимого діапазону. Укажіть значення (0 або більше), менше кількості рядків.";Strings.OfficeOM.L_ColIndexOutOfRange="Значення індексу стовпця перебуває за межами припустимого діапазону. Укажіть значення (0 або більше), менше кількості стовпців.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumeration="Непідтримуване перелічення";Strings.OfficeOM.L_InvalidParameters="Функція {0} має неприпустимі параметри.";Strings.OfficeOM.L_SetDataParametersConflict="Указані параметри конфліктують.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchCoercionType="Тип даних указаного об’єкта несумісний із поточним виділенням.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedEnumerationMessage="Перелічення не підтримується в поточному хост-застосунку.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCoercion="Неприпустимий тип приведення";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedEventType="Указаний тип події {0} не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_UnsupportedDataObject="Наданий тип об’єкта даних не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_GetDataIsTooLarge="Запитаний набір даних завеликий.";Strings.OfficeOM.L_AppNameNotExist="Застосунок для {0} не існує.";Strings.OfficeOM.L_AddBindingFromPromptDefaultText="Зробіть вибір.";Strings.OfficeOM.L_MultipleNamedItemFound="Знайдено кілька об’єктів з однаковим іменем.";Strings.OfficeOM.L_InvalidCellsValue="Принаймні один параметр клітинок має неприпустимі значення. Перевірте значення ще раз і повторіть спробу.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingType="Указаний об’єкт даних несумісний із типом зв’язування.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormatValue="Принаймні один параметр формату має неприпустимі значення. Перевірте значення ще раз і повторіть спробу.";Strings.OfficeOM.L_NotSupportedBindingType="Указаний тип зв’язування {0} не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_InitializeNotReady="Office.js ще не повністю завантажено. Повторіть спробу пізніше або переконайтеся, що ви додали код ініціалізації до функції Office.initialize.";Strings.OfficeOM.L_ShuttingDown="Не вдалося виконати операцію, тому що дані на сервері застаріли.";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupported="Операція не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_DocumentReadOnly="Запитана операція заборонена для поточного режиму документа. ";Strings.OfficeOM.L_NamedItemNotFound="Іменований елемент не існує.";Strings.OfficeOM.L_InvalidApiCallInContext="Неприпустимий виклик API в поточному вмісті.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRows="Указані рядки неприпустимі.";Strings.OfficeOM.L_SetDataIsTooLarge="Указаний об’єкт даних завеликий.";Strings.OfficeOM.L_DataWriteError="Помилка записування даних";Strings.OfficeOM.L_InvalidBindingOperation="Неприпустима операція зв’язування";Strings.OfficeOM.L_SpecifiedIdNotExist="Указаного ідентифікатора не існує.";Strings.OfficeOM.L_FunctionCallFailed="Не вдалося викликати функцію {0}. Код помилки: {1}.";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchBindingSize="Наданий об’єкт даних не відповідає розміру поточного виділення.";Strings.OfficeOM.L_SaveSettingsError="Помилка збереження настройок";Strings.OfficeOM.L_InvalidSetStartRowColumn="Указані значення startRow або startColumn неприпустимі.";Strings.OfficeOM.L_InvalidFormat="Помилка неприпустимого формату";Strings.OfficeOM.L_BindingNotExist="Указане зв’язування не існує.";Strings.OfficeOM.L_SettingNameNotExist="Указана назва параметра не існує.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerAdditionFailed="Не вдалося додати обробник подій.";Strings.OfficeOM.L_InvalidAPICall="Неприпустимий виклик API";Strings.OfficeOM.L_EventRegistrationError="Помилка реєстрації події";Strings.OfficeOM.L_ElementMissing="Не вдалося відформатувати клітинку таблиці, оскільки не вистачає деяких значень параметрів. Перевірте параметри ще раз і повторіть спробу.";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialSetNotSupported="Параметри координати не підлягають використанню з таблицею типу приведення, коли вона містить злиті клітинки.";Strings.OfficeOM.L_NavOutOfBound="Не вдалося виконати операцію, оскільки індекс перебуває за межами діапазону.";Strings.OfficeOM.L_RedundantCallbackSpecification="Зворотній виклик не можна вказати одночасно у списку аргументів і як додатковий об’єкт.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlError="Помилка настроюваного XML.";Strings.OfficeOM.L_SettingsAreStale="Не вдалося зберегти настройки, тому що вони застаріли.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalFunction="у списку параметрів кілька необов’язкових функцій";Strings.OfficeOM.L_MissingRequiredArguments="відсутні кілька обов’язкових аргументів";Strings.OfficeOM.L_NonUniformPartialGetNotSupported="Параметри координати не підлягають використанню з таблицею типу приведення, коли вона містить злиті клітинки.";Strings.OfficeOM.L_HostError="Помилка хоста";Strings.OfficeOM.L_OutOfRange="За межами діапазону";Strings.OfficeOM.L_InvalidSelectionForBindingType="Неможливо створити зв’язування з поточним виділенням і вказаним типом.";Strings.OfficeOM.L_TooManyOptionalObjects="у списку параметрів кілька необов’язкових об’єктів";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnMatrixData="Вибраний вміст має бути у форматі таблиці. Відформатуйте дані як таблицю та повторіть спробу.";Strings.OfficeOM.L_EventHandlerRemovalFailed="Не вдалося видалити обробник подій.";Strings.OfficeOM.L_BindingToMultipleSelection="Переривчасті виділення не підтримуються.";Strings.OfficeOM.L_DataReadError="Помилка читання даних";Strings.OfficeOM.L_InternalErrorDescription="Сталася внутрішня помилка.";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataFormat="Неприпустимий формат указаного об’єкта даних.";Strings.OfficeOM.L_DataStale="Дані застаріли";Strings.OfficeOM.L_GetSelectionNotSupported="Поточне виділення не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_InvalidTableOptionValue="Принаймні один параметр таблиці має неприпустимі значення. Перевірте значення ще раз і повторіть спробу.";Strings.OfficeOM.L_PermissionDenied="Відмовлено в дозволі";Strings.OfficeOM.L_InvalidDataObject="Неприпустимий об’єкт даних";Strings.OfficeOM.L_SelectionCannotBound="Не вдалося зв’язати з поточним виділенням.";Strings.OfficeOM.L_InvalidColumnsForBinding="Указані стовпці неприпустимі.";Strings.OfficeOM.L_BadSelectorString="Переданий у селектор рядок має неприпустимий формат або не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_InvalidGetRowColumnCounts="Указані значення rowCount або columnCount неприпустимі.";Strings.OfficeOM.L_OsfControlTypeNotSupported="Тип OsfControl не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_InvalidValue="Неприпустиме значення";Strings.OfficeOM.L_DataNotMatchSelection="Наданий об’єкт даних несумісний із фігурою або розмірами поточного виділення.";Strings.OfficeOM.L_InternalError="Внутрішня помилка";Strings.OfficeOM.L_NotSupported="Функція {0} не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_CustomXmlNodeNotFound="Не вдалося знайти вказаний вузол.";Strings.OfficeOM.L_CoercionTypeNotMatchBinding="Указаний тип приведення несумісний з указаним типом зв’язування.";Strings.OfficeOM.L_TooManyArguments="забагато аргументів";Strings.OfficeOM.L_OperationNotSupportedOnThisBindingType="Операція не підтримується цим типом зв’язування.";Strings.OfficeOM.L_InValidOptionalArgument="неприпустимий необов’язковий аргумент";Strings.OfficeOM.L_FileTypeNotSupported="Указаний типу файлу не підтримується.";Strings.OfficeOM.L_GetDataParametersConflict="Указані параметри конфліктують.";Strings.OfficeOM.L_CallbackNotAFunction="Зворотній виклик має бути функцією, а не {0}."